Zespół Szkół w Lipkach Wielkich
Zespół Szkół w Lipkach Wielkich

Gimnazjum nr 2 - Szkoła Podstawowa

 

Menu:

Start – aktualności

Ogłoszenia stałe

Dokumenty

Gimnazjum

Szkoła Podstawowa

Nauczyciele

Uczniowie

Rada Rodziców

Inne:

Historia Lipek Wielkich

Historia Szkoły

Kalendarium

Galeria

Linki

 

 

Materiały powtórkowe dla klas III gimnazjum:

 

Powtórka z historii i wos:

 

Materiały z historii i wos (cz. 1)

 

Materiały z historii i wos. (cz. 2)

 

Materiały z historii i wos (cz.3 link zewnętrzny)

 

Materiały z historii (cz. 4)

 

Materiały z historii (cz. 5, testy)

 

Materiały z wos (cz. 6)

 

Zadania z biologii (genetyka)

 

Szkolna powtórka z geografii.

 

Tematy zajęć

Zadania i materiał powtórzeniowy

Klasa I

Dział: Obraz Ziemi

Poznajemy geografię

 

Współrzędne geograficzne

 

Obraz Ziemi na mapie

 

Przedstawianie zjawisk na mapach

 

Praca z mapą

 

Dział: Ziemia we wszechświecie

Tajemnice kosmosu

 

Ruchy Ziemi i ich następstwa

 

Czas

 

Dział: Atmosfera

Atmosfera. Temperatura powietrza

 

Jak powstaje wiatr?

 

Pada deszcz

 

Pogoda i klimat

 

Dział: Wody Ziemi

Obieg wody w przyrodzie. Oceany i morza

 

Rzeki świata

 

Jeziora, bagna i wody podziemne

 

Dział: Wnętrze Ziemi

Budowa wnętrza Ziemi. Skały i minerały.

 

Dzieje Ziemi

 

Wulkanizm i trzęsienia ziemi

 

Jak powstały góry?

 

Dział: Rzeźbiarze powierzchni Ziemi. Tajemnica natury

Wietrzenie. Procesy krasowe

 

Praca rzeki

 

Lodowce i lądolody

 

Działalność wiatru

 

Praca morza

 

Gleba. Strefa życia

 

Klasa II

Dział: Afryka. Ameryka

Po obu stronach równika – Warunki naturalne Afryki

 

Problemy mieszkańców Afryki

 

Najlepiej rozwinięte gospodarczo państwa Afryki

 

Od bieguna do bieguna – warunki naturalne Ameryki

 

Mozaika społeczna Ameryki

 

Pierwsze mocarstwo świata – USA

 

Zielone płuca świata – Brazylia

 

Dział: Australia. Arktyka i Antarktyka. Azja

Australia – kontynent na antypodach

 

Lodowe pustynie

 

Azja – kontynent wielkich kontrastów

 

W rytmie monsunu

 

Chiny – najludniejszy kraj świata

 

Japonia – kraj kwitnącej gospodarki

 

Indie – państwo bogaczy i nędzarzy

 

Czarne złoto Bliskiego Wschodu

 

Dział: Europa

Środowisko przyrodnicze Starego Kontynentu

 

Kontynent nowych państw

 

Europa się starzeje

 

Ludność i urbanizacja w Europie

 

Surowe środowisko Europy Północnej

 

Gospodarka w cieniu Alp

 

Turystyczne bogactwo Europy Południowej

 

Francja – rolnictwo XXI wieku

 

Dział: Sąsiedzi Polski

Niemcy – potęga gospodarcza

 

Słowacja i Czechy – wspólna przeszłość, odrębna przyszłość

 

Problemy gospodarcze oraz demograficzne Litwy, Białorusi i Ukrainy

 

Rosja – największe państwo świata

 

Klasa III

Dział: Położenie oraz środowisko przyrodnicze Polski

Położenie i granice Polski

 

Budowa geologiczna Polski

 

Zlodowacenia na obszarze Polski

 

Ukształtowanie powierzchni Polski

 

Skały i surowce mineralne

 

Klimat Polski

 

Wody powierzchniowe Polski

 

Wody podziemne Polski

 

Morze Bałtyckie

 

Gleby w Polsce

 

Szata roślinna i zwierzęta w Polsce

 

Dział: Obszar, ludność i urbanizacja w Polsce

Podział administracyjny Polski

 

Cechy demograficzne ludności w Polsce

 

Rozmieszczenie ludności Polski

 

Wewnętrzne i zewnętrzne migracje Polaków

 

Struktura narodowościowa i wyznaniowa w Polsce

 

Struktura zatrudnienia w Polsce

 

Urbanizacja w Polsce

 

Dział: Rolnictwo w Polsce.  Przemysł w Polsce. Usługi. Degradacja i ochrona środowiska przyrodniczego w Polsce

Czynniki rozwoju rolnictwa w Polsce

 

Produkcja roślinna w Polsce

 

Produkcja zwierzęca w Polsce

 

Zmiany w polskim przemyśle

 

Przemysł wydobywczy w Polsce

 

Przemysł energetyczny w Polsce

 

Usługi i transport lądowy w Polsce

 

Transport wodny i lotniczy w Polsce

 

Łączność w Polsce

 

Turystyka w Polsce

 

Handel zagraniczny Polski

 

Zanieczyszcze­nie środowiska przyrodniczego w Polsce

 

Ochrona środowiska przyrodniczego w Polsce

 

Dział: Charakterystyka regionów geograficznych Polski. Polska w Świecie

Pobrzeża

 

Pojezierza

 

Niziny Środkowopolskie

 

Wyżyny

 

Kotliny Podkarpackie

 

Karpaty

 

Sudety

 

Miejsce Polski w świecie

 

Mój region – moja mała ojczyzna

 

 

Test

Odpowiedzi

Przykłady testów sprawdzających

Sesja zimowa 2013 - Geografia, kl. 1 Gimnazjum - test

Sesja zimowa 2013 - Geografia, kl. 1 Gimnazjum - klucz odpowiedzi

Sesja zimowa 2013 - Geografia, kl. 2 Gimnazjum - test

Sesja zimowa 2013 - Geografia, kl. 2 Gimnazjum - klucz odpowiedzi

Sesja zimowa 2013 - Geografia, kl. 3 Gim. Gimnazjum - test

Sesja zimowa 2013 - Geografia, kl. 3 Gim. Gimnazjum - klucz odpowiedzi


Archiwum zawierające zestawy konkursowe
z lat poprzednich (ZIP, 10MB)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontakt:

Zespół Szkół w Lipkach Wielkich

66-431 Santok, Lipki Wielkie, ul. Nowa 16

Tel./faks: 957287529

e-mail: splw@poczta.fm