Zespół Szkół w Lipkach Wielkich
Zespół Szkół w Lipkach Wielkich

Gimnazjum nr 2 - Szkoła Podstawowa

 

 

Menu:

Start – aktualności

Ogłoszenia stałe

Dokumenty

Gimnazjum

Szkoła Podstawowa

Nauczyciele

Uczniowie

Rada Rodziców

Inne:

Historia Lipek Wielkich

Historia Szkoły

Kalendarium

Galeria

Linki

 

 

Kalendarium:

KALENDARIUM 70 - LECIA SZKOŁY
W LIPKACH WIELKICH

 

3.09.1945 r.       - pierwsza inauguracja roku szkolnego 1945/46 w Publicznej Szkole Powszechnej w Lipkach Wielkich;

7.10.1945 r.       - pierwsze Święto Polskiej Szkoły;

18.11.1946 r.     - rozpoczęcie na terenie szkoły działalności kina objazdowego;

1947/1948          - kursy wieczorowe dla młodzieży z zakresu nauk ogólnokształcących i rolniczych;

26.02.1959 r.     - wylosowanie przez uczniów roweru w konkursie oszczędzania i jego sprzedaż oraz złożenie uzyskanych pieniędzy na szkolną książeczkę PKO;

1961/1962          - przebudowa starego budynku szkolnego;

1961/1962          - zakup telewizora;

1966/1967          - reforma szkolnictwa - pierwsi absolwenci klasy VIII;

1966/1967          - propozycja władz powiatowych dotycząca budowy szkoły w czynie społecznym;

1.12.1969 r.       - rozpoczęcie akcji dożywiania uczniów;

1972 r.               - ogrodzenie dwóch budynków szkolnych siatką metalową;

1973/1974          - powołanie Zbiorczej Szkoły Gminnej w Lipkach Wielkich;

1978/1979          - wprowadzenie nazwy szkoły: Zbiorcza Szkoła Podstawowa w Lipkach Wielkich;

13.10.1984 r.     - nadanie szkole imienia gen. Zygmunta Berlinga i wręczenie sztandaru; wprowadzenie nowej nazwy szkoły: Szkoła Podstawowa im. gen. Zygmunta Berlinga w Lipkach Wielkich;

28.11.1991 r.     - objęcie prowadzenia szkoły przez Zarząd Gminy w Santoku;

10.06.1996 r.     - wizyta JE ks. Biskupa Adama Dyczkowskiego;

1997 r.               - uruchomienie pierwszej pracowni komputerowej;

maj 1999 r.        - ukazanie się pierwszego numeru gazetki szkolnej „AGRAFKA”

1999/2000          - reforma edukacji; powołanie Zespołu Szkół: Szkoły Podstawowej im. gen. Zygmunta Berlinga w Lipkach Wielkich i Gimnazjum nr 2 w Lipkach Wielkich;

1.10.1999 r.       - otrzymanie „gimbusa” z Ministerstwa Edukacji Narodowej;

23.10.1999 r.     - spotkanie absolwentów z 1974 r.;

22.03.2000 r.     - uroczyste zapalenie znicza gazowego przy nowo budowanej szkole w Lipkach Wielkich;

1.09.2000 r.       - OTWARCIE NOWEJ SZKOŁY; Wojewódzka Inauguracja Roku Szkolnego w nowym budynku szkolnym;

8.04.2002 r.       - wizyta duszpasterska JE ks. Biskupa Pawła Sochy;

4.09.2002 r.       - otwarcie ścieżki dydaktycznej im. Włodzimierza Korsaka pt. „Leśnictwo i łowiectwo w puszczach Gminy Santok”;

19.02.2003 r.     - oddanie do użytku stołówki szkolnej;

28.11.2003 r.     - uroczyste otwarcie hali sportowej;

15.10. 2005 r.    - obchody jubileuszu 60 – lecia Szkoły.

01.09.2007 r.     - wprowadzenie obowiązku noszenia mundurków;

28.02.2008 r.     - finał projektu edukacyjnego w ramach funduszy UE pt. „ Młody przedsiębiorca na wsi”;

27.11.2010 r.     - I Międzyszkolny Konkurs Recytatorski;

11.06.2011 r.     - I Piknik Rodzinny;

09.11.2012 r.     - wizyta duszpasterska Jego Ekscelencji Biskupa Adama Dyczkowskiego;

01.09.2013 r.     - powołanie na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół pana Ferdynanda Sańko;

28.09.2013 r.     - finał projektu pt. „ Nie od razu Polskę zbudowano”;

                           - wydanie publikacji stworzonej przez uczniów gimnazjum;

11.2013 r.          - powstanie zespołu tanecznego „ Ferwor”;

28.05.2014 r.     - I Festiwal Piosenki;

25.10.2014 r.     - I Festiwal Zespołów Tanecznych;

23.01.2015 r.     - I Międzyszkolny Festiwal Kolęd;

09.04.2015 r.     - reaktywacja ścieżki dydaktycznej im. Włodzimierza Korsaka pt. „ Leśnictwo i łowiectwo w puszczach Gminy Santok”;

10.10.2015 r.     - obchody jubileuszu 70 lecia szkoły.

cdn.

  

 

Nowości w galerii:

 

 

 

 

 

 

Kontakt:

Zespół Szkół w Lipkach Wielkich

66-431 Santok, Lipki Wielkie, ul. Nowa 16

Tel./faks: 957287529

e-mail: splw@poczta.fm